top of page
Kollegor-tillväxt

Är ni ett växande team som vill kommunicera och arbeta bättre tillsammans?

I mindre team fungerar kommunikationen ofta väl, särskilt om man sitter tillsammans på ett kontor. Man knackar någon på axeln, stämmer av vid lunch eller möts vid kaffemaskinen. Men när verksamheten växer blir det allt mer information att hålla reda på och längre och mer komplexa informationskedjor att förhålla sig till. 

 

Genom att stanna upp och analysera era kommunikationsrutiner kan ni förebygga många vanliga kommunikationsutmaningar, upprätthålla god kundkommunikation och minska risken för missförstånd mellan kollegor. 

 

Vi på SweTech har ett konkret inställning till begreppet kommunikation. Läs mer om hur vi jobbar med kommunikationsutveckling eller kontakta oss så pratar vi mer om vad just ni behöver.

Hur jobbar vi med kommunikationsutveckling?

I vårt arbete med kommunikationsutveckling går vi igenom några eller samtliga av stegen nedan.

1

Lära känna

För att kunna hjälpa er att analysera och effektivisera er kommunikation behöver vi lära känna er organisation. Det gör vi enklast genom ett eller flera möten och platsbesök där vi får träffa såväl ledning som övriga kollegor.

2

Kartlägga

När vi vet lite mer om er verksamhet och vilka utmaningar ni står inför kan vi påbörja kartläggningen av era nuvarande rutiner. Här samlar vi in information, ställer frågor och faciliterar workshops. Tillsammans tar vi fram nya riktlinjer för vem, var, hur och när ni kan kommunicera mer effektivt med kunder och kollegor.

3

Dokumentera

Om ni vill sammanställer vi resultatet av kartläggningen i en kommunikationsguide. Detta blir ett levande dokument som ni på egen hand eller i samråd med oss kan utveckla i takt med att verksamheten växer.

4

Utbilda

Ytterligare en möjlighet är att implementera kommunikationsguiden i era onboardingrutiner eller i annan intern utbildning. Vi planerar och faciliterar gärna dessa kommunikationsutbildningar utifrån era önskemål.

Vill du veta mer?

Hör av dig så tar vi ett första möte!

bottom of page