top of page
Språkkurs-arbetsplats

Engaging workplace language courses for you and your colleagues

Learning a new language in the middle of life is a tough challenge. For many, this means long journeys to language schools in the evenings and weekends when the head is full of thoughts about work and family life. By offering language training at the workplace, your employees get the best conditions for learning Swedish. 

A language course at work saves time for the participants and is often more relevant and engaging. As an employee, you want to take advantage of the opportunity that the employer has invested in and therefore make an effort to achieve good results. All these factors are motivational and contribute to efficient language development.

Read more about whether Swedish at work works or contact us directly for more information.

1/ Behovsanalys

Vi bokar in ett första möte, digitalt eller fysiskt, för att diskutera era behov och förutsättningar. Hur många deltagare är aktuella? Ska sessionerna hållas på plats eller virtuellt? Vilka tider passar bäst? Vad är målet? 

 

Om de tilltänkta deltagarna inte är nybörjare skickar vi också ut ett självvärderingstest för att se hur vi kan skapa de mest optimala grupperna.

2 / Förslag

När vi vet mer om er organisation och vad ni behöver tar vi fram ett skräddarsytt förslag med pris, kurslängd och preliminärt schema. Vanligtvis anger vi pris per deltagare, men vi har också paketpris för nybörjargrupper. 

 

Ni får fundera över förslaget i lugn och ro och om ni vill tar vi även här ett möte för att diskutera eventuella frågetecken.

3 / Planering

Om ni accepterar förslaget går vi in på praktiska detaljer.

 

Vi bestämmer datum för kursstart och skickar ut välkomstmeddelanden till alla deltagare. Innan kursstart får deltagarna tillgång till ett digitalt arbetsutrymme där lärare och deltagare kan dela kursplaner, presentationer, uppgifter och andra dokument.  

4 / Kursstart

Vid första kurstillfället definieras individuella och gemensamma mål med kursen. Vi lär känna varandra och deltagarna får tycka till om kursinnehållet.

Till andra kurstillfället förbereder läraren en kursplan baserad på olika teman. Denna kursplan utgör sedan strukturen i kursen.  

5 / Avslutning

I slutet av kursen får deltagarna hålla en presentation och testa sina kunskaper i ett quiz. Varje deltagare får ett kursomdöme med kommentarer om prestation, framtida utmaningar och uppnådd språknivå. I samband med kursavslutningen utvärderar vi också kursens innehåll och tar beslut om en eventuell fortsättningskurs.

I våra bedömningar utgår vi från den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS. Här hittar du våra bedömningsnivåer.

Språkkurs företag
Språklärare
Språkkurs

How do language courses work in the workplace?

Kontorsscen

Do you want to know more?

Let's talk!

bottom of page