top of page
Vuxenutbildning

Lär dig mer om språklig inkludering och språkutvecklande arbetsplatser

Som kollega eller chef har du stora möjligheter att bidra till språkutveckling bland dina medarbetare. Men det är inte alltid lätt att veta hur man kan hjälpa till, särskilt inte när vardagen är stressig och det inte finns mycket tid över för reflektion. 

 

Med konkreta verktyg och rutiner kan ni skapa en språkutvecklande arbetsplats utan att det tar tid från er kärnverksamhet. Här nedan ser du exempel på två teman som vi gärna diskuterar i föreläsningar, workshops eller längre utbildningar. Dessa teman kan behandlas tillsammans, indivdiuellt eller med hjälp av någon av våra samarbetspartners. 

 

Läs vidare eller kontakta oss direkt för att ta reda på hur vi tillsammans kan vidareutbilda er organisation.

Workshop 1

Språklig inkludering

På många svenska arbetsplatser råder en enspråksnorm, vilket innebär en tanke om att det finns ett rätt språk att kommunicera på i alla lägen. I en workshop om språklig inkludering tittar vi på hur ni kan använda olika språkkunskaper som resurser i er verksamhet. Vi ger också information om vad det innebär att lära sig ett språk i vuxen ålder och vilka faktorer som påverkar språkutvecklingen.

Kollegor-mångfald

Workshop 2

Språkutvecklande arbetsplatser

Språkkunskaper är kanske den allra viktigaste nyckeln till integration. Den som jobbar heltid spenderar en stor del av sitt vardag på arbetsplatsen. Även för den som jobbar deltid eller praktiserar någon dag i veckan är arbetet ofta den främsta kontakten med det nya språket. Genom att implementera rutiner, ta vara på de resurser som finns i vardagen och se arbetsmoment som möjligheter till språkutveckling, kan du och dina kollegor skapa en språkutvecklande arbetsplats. 

 

Våra workshops om språkutveckling är ofta konkreta och innehåller praktiska tips och råd. De kan anpassas till en enskild organisation eller vara mer övergripande för att kunna delas av flera verksamheter.

Är du intresserad av en workshop?

Hör av dig så pratar vi vidare om vilken typ av upplägg som skulle passa just ditt företag eller organisation. 

bottom of page