top of page
Höga femmor

Ett litet utbildningsföretag med stora ambitioner

Team SweTeach

SweTeach ägs och drivs av lärare med avslutad eller pågående lärarutbildning. Möt vårt team här!

Vad vi tror på

Vi bedriver vår verksamhet utifrån följande principer. 

Effektivt

Tid är en värdefull resurs och vi har stor respekt för våra deltagares tid. Vi tror på att kombinera arbete, vardag och språkstudier för att kunna nå största möjliga progression på kortast tid.

Alla har vi olika förutsättningar och vi har därför som mål att kunna erbjuda något utbildningsalternativ för alla. Vi utvecklar ständigt vårt utbud för att kunna möta olika preferenser i form av gruppstorlek, pris och schemaläggning. 

Flexibelt

Att lära sig ett nytt språk ska vara roligt och givande! Att sitta flera timmar i sträck med stenciler är en studiemetod som passar relativt få personer. Vil vill istället engagera våra deltagare i samtal och diskussioner, anpassade efter språknivå och intresse. 

Engagerande

Office Corridor Talk

Hur allt började

Från lärarutbildningen till företagsvärlden 

En ämneslärarutbildning tar lång tid att genomföra. Fem år om man läser med inriktning mot gymnasiet och vuxenutbildning. Under den här tiden hinner man tänka och reflektera en del över omgivningen omkring en. Idén till SweTeach kom till Rebecca just i slutet av hennes lärarutbildning. Hon jobbade extra med läxhjälp för SFI-elever och mötte varje vecka studenter fulla av driv och beslutsamhet. Men samma elever var också frustrerade då de varje vecka kom med nya stenciler som skulle fyllas i utan att deras förmåga att tala och uttrycka sig på svenska förbättrades nämnvärt. 
 
Rebecca började fundera på om det inte fanns något alternativ för de som inte riktigt passade in i den traditionella utbildningsmallen. Hon sökte och fann några enstaka lärare, men ingen övergripande lösning. Finns det inget får jag väl göra det själv, tänkte Rebecca och drog igång SweTeach som ett sidoprojekt. 
 
På samma läxhjälp fanns en person som visade stort intresse för Rebeccas idéer och ställde mycket frågor. Hans namn var Fredrik och när Rebecca ville satsa och sökte en partner att driva företaget med tvekade han inte länge innan han tackade ja. Detta var i slutet av 2019 och sedan dess har Rebecca och Fredrik styrt SweTeach genom en pandemi och ut på andra sidan. Tillsammans med andra duktiga lärare ser de fram emot att ta SweTeach och synen på språkutbildning till nya nivåer.

bottom of page