top of page

Ett litet utbildningsföretag med stora ambitioner

SweTeach ägs och drivs av utbildade lärare. Möt vårt team här!

Vad vi tror på

Vi bedriver vår verksamhet utifrån följande principer. 

Tid är en värdefull resurs och vi har stor respekt för våra deltagares tid. Vi tror på att kombinera arbete, vardag och språkstudier för att kunna nå största möjliga progression på kortast tid.

Effektivt

Alla har vi olika förutsättningar och vi har därför som mål att kunna erbjuda något utbildningsalternativ för alla. Vi utvecklar ständigt vårt utbud för att kunna möta olika preferenser i form av gruppstorlek, pris och schemaläggning. 

Flexibelt

Att lära sig ett nytt språk ska vara roligt och givande! Att sitta flera timmar i sträck med stenciler är en studiemetod som passar relativt få personer. Vil vill istället engagera våra deltagare i samtal och diskussioner, anpassade efter språknivå och intresse. 

Engagerande

Från lärarutbildningen till företagsvärlden 

Hur allt började

En ämneslärarutbildning tar lång tid att genomföra. Fem år om man läser med inriktning mot gymnasiet och vuxenutbildning. Under den här tiden hinner man tänka och reflektera en del över omgivningen omkring en. Idén till SweTeach kom till Rebecca just i slutet av hennes lärarutbildning. Hon jobbade extra med läxhjälp för SFI-elever och mötte varje vecka studenter fulla av driv och beslutsamhet. Men samma elever var också frustrerade då de varje vecka kom med nya stenciler som skulle fyllas i utan att deras förmåga att tala och uttrycka sig på svenska förbättrades nämnvärt. 

En ämneslärarutbildning tar lång tid att genomföra. Fem år om man läser med inriktning mot gymnasiet och vuxenutbildning. Under den här tiden hinner man tänka och reflektera en del över omgivningen omkring en. Idén till SweTeach kom till Rebecca just i slutet av hennes lärarutbildning. Hon jobbade extra med läxhjälp för SFI-elever och mötte varje vecka studenter fulla av driv och beslutsamhet. Men samma elever var också frustrerade då de varje vecka kom med nya stenciler som skulle fyllas i utan att deras förmåga att tala och uttrycka sig på svenska förbättrades nämnvärt. 
 

bottom of page